Копирането е процес при който от един документ на хартиен носител наречен „оригинал“ се получават 1,2,3 и т.н. идентични документи – копие. В зависимост от цветността копирането може да бъде черно-бяло (монохромно) и цветно. В зависимост от това дали текста или изображението на оригинала е от едната или от двете страни копирането може да бъде едностранно или двустранно.