ПОДВЪРЗВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯ С ТВЪРДИ КОРИЦИ

ПОДВЪРЗВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА И МАГИСТЪРСКА ТЕЗА С ТВЪРДИ КОРИЦИ

ПОДВЪРЗВАНЕ НА КНИГИ ФОРМАТ А4 С ТВЪРДИ КОРИЦИ

ПОДВЪРЗВАНЕ НА КНИГИ ФОРМАТ А5 и А3 С ТВЪРДИ КОРИЦИ

ПОДВЪРЗВАНЕ ЧРЕЗ ТЕРМОЛЕПЕНЕ

ПОДВЪРЗВАНЕ НА АВТОРЕФЕРАТИ И БРОШУРИ С ТЕЛЧЕТА